aanmelden

De Rozenkrans BuSO

Koning Albert I laan 56
8670 Oostduinkerke

tel. 058 53 20 80 - 058 53 20 82
fax 058 53 20 81
Email: buso.de.rozenkrans@telenet.be


vrijetijdsbesteding in W-VL

Vrijetijdsbesteding in West-Vlaanderen


INLEIDING:


Er is geen enkel autismespecifiek vrijetijdsaanbod dat voor alle jongeren met autisme geschikt is.
Vrijetijdsbesteding wordt best zo breed mogelijk en op maat van een jongere bekeken.Hoe concreter er gekeken, gedacht en gezocht wordt naar mogelijkheden, hoe meer kans dat er iets gevonden wordt op maat. Dit vergt heel wat zoekwerk, creatief denken, tijd en energie.


Er is eigenlijk geen enkele hobby, vrijetijdsbesteding, sport of er zijn ook wel mensen met autisme te vinden. Los van een meer autismespecifiek of beperkingsspecifiek aanbod screenen kan dus erg inspirerend zijn. De sociale kaart is handig om een gedetailleerd overzicht te krijgen van mogelijkheden, organisaties in de regio. Culturele organisaties (theatergroepen, een koor, een volkdansgroep, verzamelkring, academie voor woord en muziek,...), jeugdwerk (jeugdhuizen, jeugdbewegingen, speelpleinwerkingen, jeugdateliers,...), sport, aanbod volwassenenonderwijs (cursus naad/fotografie/koken,...), kampen,...zoveel dat de moeite waard is om te verkennen.


Binnen het beperkingsspecifiek aanbod zijn er initiatieven die haalbaar zijn voor mensen met autisme of waarbinnen zich na verloop van tijd een autismespecifieker aanbod ontwikkelt. Het echt autismespecifieke aanbod is het minst vertegenwoordigd.


In de zoektocht naar geschikte vrijetijdsbesteding in West-Vlaanderen kan onderstaande, actuele lijst een grote hulp zijn. De organisaties voorzien in autismevriendelijke vrijetijdsbesteding.

 

KLIK HIER DOOR NAAR DE LIJST