aanmelden

De Rozenkrans BuSO

Koning Albert I laan 56
8670 Oostduinkerke

tel. 058 53 20 80 - 058 53 20 82
fax 058 53 20 81
Email: buso.de.rozenkrans@telenet.be


Bouwen...

 

Binnenkort wordt de campus van BuSO De Rozenkrans en BuBaO De Strandloper vernieuwd met een nieuw gebouw met o.a. moderne klas- en vaklokalen, lokalen voor administratie en een sportzaal. Dankzij dit bouwproject zullen de leerlingen alle kansen krijgen om hun talenten ten volle te ontwikkelen in een warme, aangename schoolomgeving.

De voorbereidingen zijn intussen achter de rug en de start van de bouwwerken nadert.
Op 17 november 2014 start de aannemer, Strabag, met de bouwwerken. De bouwperiode zal ongeveer 18 maanden duren.

Bij deze informeren wij u graag over de werkzaamheden.

Werfzone en werforganisatie

De zone waar zal gewerkt worden bevindt zich volledig op de terreinen van het BuSO De Rozenkrans en BuBaO de Strandloper in de Albert-I-laan 54 in Oostduinkerke. De inrit tot de werf bevindt zich ter hoogte van de huidige toegang tot de school in de Albert-I-laan, links van de kapel.

Via de inrit aan de Albert-I-laan zullen alle materialen worden aangevoerd voor de werf, dit zal verhoogd verkeer met zich meebrengen.

Globale bouwplanning

Hieronder schetsen we het globale verloop van de werkzaamheden. Gelieve er rekening mee te houden dat deze planning, hoewel ze grondig voorbereid werd, onderhevig blijft aan onvoorziene omstandigheden.

De plaatsing van de werfhekkens en werfuitrusting zal gebeuren vanaf maandag 17 november. Nadien wordt gestart met de afbraak van het huidige sportgebouw en het ateliergebouw, deze afbraak zal een drietal werkweken in beslag nemen.

De grondwerken zullen starten vanaf januari, in die periode zal ook de torenkraan worden geplaatst.

Tot het najaar van 2015 zijn de ruwbouwwerken gepland, de afwerking van het gebouw en de omgevingswerken zullen worden uitgevoerd eind dit jaar en in de eerste maanden van 2016 zodat het gebouw in gebruik kan worden genomen in mei 2016.

De bouwwerf zal heel wat bedrijvigheid met zich meebrengen. De school, de bouwheer Scholen van Morgen en de aannemer doen het nodige om de overlast te beperken. Helaas kunnen we niet vermijden dat de werken in zekere mate hinder veroorzaken. Wij danken u voor uw begrip.

Er zal tijdens de ruwbouwfase niet worden gewerkt tijdens weekends, bij de afwerking eind 2015 en in het voorjaar van 2016 zal dit wel gebeuren. Tijdens volgende vakantieperioden zal worden gewerkt: de krokusvakantie, de paasvakantie en de eerste twee en de laatste vier weken van de zomervakantie en de herfstvakantie. Er zal niet worden gewerkt tijdens de kerstvakantie en het bouwverlof in de zomer, de laatste 3 weken van juli.

Bouwen met Scholen van Morgen

Onze school doet voor haar bouwproject een beroep op de publiek-private vennootschap “Scholen van Morgen”. Dit bouwprogramma werd door de Vlaamse Regering opgezet om de achterstand in scholenbouw in Vlaanderen gedeeltelijk weg te werken. Op deze manier worden de komende jaren, verspreid over heel Vlaanderen, nieuwbouw- en renovatieprojecten voor 165 scholen gerealiseerd. De inhaaloperatie is goed voor meer dan 625.000 m² nieuwe schoolgebouwen. Meer informatie vind je op www.scholenvanmorgen.be, via info@scholenvanmorgen.be of 02/609.67.22.

 

Klik op de bouwvakker om meer foto's  te zien  van de start van de bouwwerken:


Klik hier om de nieuwe foto's te zien

van januari 2015:

 

Klik hier om de foto's te bekijken van 17 maart 2015: