aanmelden

De Rozenkrans BuSO

Koning Albert I laan 56
8670 Oostduinkerke

tel. 058 53 20 80 - 058 53 20 82
fax 058 53 20 81
Email: buso.de.rozenkrans@telenet.be


Samenwerking

De Rozenkrans werkt samen met:

KLASSENRADEN:

Deze worden wekelijks op maandagvoormiddag georganiseerd:
Aanwezigen:

  • Directie
  • Orthopedagogen Samaey Inge(OV2/ OV1)/Eline Vanthournout (OV1-OV3)
  • CLB-medewerker John Capon
  • de betrokken leerkrachten en therapeuten
  • eventueel de orthopedagoog of een opvoeder van het internaat/semi-internaat

Doel: individuele handelingsplanning, opvolging en evaluatie van de leerlingen.

Extra begeleiding van leerlingen met speciale noden door een orthopedagoge, logopedist, kinesist, ergotherapeut, psychotherapeute(VOC)