aanmelden

De Rozenkrans BuSO

Koning Albert I laan 56
8670 Oostduinkerke

tel. 058 53 20 80 - 058 53 20 82
fax 058 53 20 81
Email: buso.de.rozenkrans@telenet.be


Op zoek naar schatten...

Op dinsdagmorgen 24/09 trokken we met z'n allen naar de sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke dorp voor de startviering.
Bij het binnenkomen van de kerk vertelden voetstappen op de grond ons jaarthema: "We zoeken een schat."
De grote kist vooraan trok ieders aandacht.
Rond die bijzondere kist lagen enkele schitterende parels.
Enkele leerkrachten en opvoeders brachten met een verhaal
concrete voorbeelden waarbij er steeds een parel te voorschijn kwam.
Na het slotgebed stapten we tot op het binnenplein
voor de kerk. In die kring werd het nieuwe schooljaar
met een mooi wit lint door de directeurs feestelijk geopend.
Alle klassen kregen een stukje lint en de vijf parel-woorden.
Het is de bedoeling om doorheen het jaar daar aandacht voor te hebben.
Tot slot ontvingen allen een drankje en een 'snoep-schatje'.