Update 23.05.22

UPDATE coronamaatregelen vanaf maandag 23/05/2022.
 
We schakelen naar code groen!

Update 07.03.22

Na bijna 2 moeilijke jaren kunnen de coronamaatregelen nu verregaand versoepeld worden. Nu het Overlegcomité heeft bepaald dat de brede samenleving klaar is voor die stap, schakelen ook de scholen vanaf maandag 7 maart naar code geel van de onderwijsbarometer. 

 

In deze update lees je welke versoepelingen er concreet worden doorgevoerd en wat ongewijzigd blijft.

 

Wat betekent fase 2 voor onze school? Wat verandert er vanaf maandag 7 maart?

 • Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen mondmasker meer dragen.
  Opgelet: mondmaskers zijn voor +12-jarigen wel nog verplicht op het openbaar vervoer. Op het collectief vervoer - zoals busvervoer naar het zwembad of een extra-muros activiteit en het leerlingenvervoer  - is een mondmasker dragen aanbevolen. De ouders beslissen of hun kind een mondmasker draagt en voorzien er een in dat geval. 
 • Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden ... zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code geel.
 • Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad, ouderraad, bijscholingen en pedagogische studiedagen moet je niet langer digitaal organiseren. 
 • Telewerk is niet langer verplicht 
 • Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste plaats meer krijgen in het klaslokaal.
 • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.

Wat blijft ongewijzigd?

 • Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving. Hou voor (meerdaagse) uitstappen ook rekening met de reisregels.
 • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden.
 • Ventileer en verlucht maximaal op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer.
 • Organiseer wat je gemakkelijk buiten kan organiseren ook zo veel mogelijk buiten.
 • Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden en wijs ook daar op het belang van afstand houden.
 • Pas basishand- en hoesthygiëne toe.
 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis.
 • Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur.
 • Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kan je altijd afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren.

Update 19.11.21

Update 28.10.21

Intussen is 84% van de 12- tot 17-jarigen in Vlaanderen dubbel gevaccineerd. Dat resulteert in veel lagere besmettingscijfers en maakt dat extra maatregelen voor leerlingen in het secundair onderwijs op dit moment niet nodig zijn.

Waakzaamheid blijft wel geboden.

Update 19.04.21

Beste ouders en leerlingen

 

Het overlegcomité van woensdag 14 april besliste dat in OV1 en OV2 alle lessen op school kunnen doorgaan. We schakelen dus terug naar voltijds contactonderwijs, net zoals vóór de paasvakantie het geval was.

 

 • De geldende veiligheidsregels blijven van kracht: mondmaskerplicht, afstand houden, handhygiëne,…
 • De bussen rijden volgens de normale regeling.
 • ’s Middags zijn er opnieuw warme maaltijden voorzien in het externaat.
 • De kooklessen gaan door.

We verwachten dus alle leerlingen in De Rozenkrans op maandag 19 april, fris en uitgerust na een verlengde paasvakantie!

 

Blijf het veilig en gezond houden!

Met vriendelijke groeten,

Directie en schoolteam

Update 25.03.21

Beste ouder,

Door de corona-crisis heeft de Vlaamse regering beslist om tijdens de week vóór de paasvakantie een paaspauze in te lassen.

Dit betekent dat de school gesloten is van maandag 29 maart tot en met zondag 18 april.

Er wordt dus ook geen afstandsonderwijs gegeven.

Zonder tegenbericht verwachten we uw zoon/dochter terug op school op maandag 19 april.

Hou het veilig en gezond!

Vriendelijke groet

Directie en schoolteam