Lesaanbod OV1

Opleidingsvorm 1 - OV1

Functioneel rekenen, functionele taal, zorgboerderij, sport en spel, tuinvaardigheden, koken, arbeidstraining, relationele en seksuele vorming, relaxatie, keuzeactiviteiten, zwemmen, themawerking.

 


Lesaanbod OV2

Fase 1: 

13 u ASV (Algemene Sociale Vorming)

functioneel rekenen

functionele taal

actualiteit

themawerking

relationele en seksuele vorming

ICT

vrijetijdsvaardigheden

godsdienst

zwemmen

sport

 

17u BGV (beroepsgerichte vorming)

koken/snijtechnieken

vaardigheidskoffer

vaardigheidskoffer crea

houtbewerking

tuinbouw

was-strijk en onderhoud

Fase 2:

7u (G)ASV ( Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming)

 themawerking waarin functionele taal, rekenen, ICT, relationele vorming, actualiteit, ... zijn in verwerkt

godsdienst

sport en zwemmen

gezinskoken

 

23 u BGV (beroepsgerichte vorming)

atelierwerking

houtbewerking

was strijk en onderhoud

groendienst 

tuinbouw

optie textiel  en onderhoud

optie atelier

optie groen

les op verplaatsing: in Aquabotanica  en in een beschermd werkmilieu

Stages mogelijk vanaf fase 2