Kerstkoeken en - truffels 2021

Naar jaarlijkse traditie verkopen wij dus ook dit jaar kerstkoekjes ten voordele van onze school maar vooral ten voordele van het organiseren van activiteiten voor en met onze leerlingen!
We merken jaar na jaar dat net uw bestelling ervoor zorgt dat we een leerklimaat kunnen creëren voor onze jongeren waarin het fijn is om te leren.
Waar ze ervaringen en indrukken kunnen opdoen die bijblijven en die hen stimuleren tot het optimaal ontwikkelen!
Alvast dikke merci voor jullie steun de vorige jaren en hopend op een engagement voor dit schooljaar…?!
HOE bestellen?
- via het invullen van de brief die uw zoon of dochter vandaag meekreeg, afgeven na de vakantie
- door de brief hier af te drukken, in te vullen en terug mee te geven met uw zoon of dochter
--> graag vooraf betalen aub: cash of via storting op de rekening BE18 7370 5504 9765
met vermelding van de naam van de leerling en de klas
DANK JE WEL VRIENDENKRING VOOR DE ORGANISATIE.