Historiek

De BuSO school in Oostduinkerke is één van de oudste in België.

Daarom blijft het wel belangrijk dat dit in de kijker gezet wordt.

De Rozenkrans, als Centrum voor begeleiding van kinderen en jongeren met een mentale beperking, bestaat uit twee entiteiten die nauw samenwerken.

Het Vrij Orthopedagogisch Centrum (V.O.C.) is door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend voor de opvang en begeleiding van jongens en meisjes van 2,5 tot 21 jaar met een licht of matig tot ernstige mentale beperking.

Een onderwijsinstelling voor Buitengewoon Kleuter- en Lager Onderwijs & Buitengewoon Secundair Onderwijs

Doel:

De Rozenkrans wil een professionele organisatie zijn, die haar gemeenschapstaak vanuit een christelijke inspiratie waarmaakt.

Er wordt gestreefd naar onderwijs op maat voor de jongeren, in nauwe samenwerking met het gezinsmilieu en met externe instanties (zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie zijn de pijlers van het beleid).