Raad van bestuur:

Voorzitter: Dhr. Albert Vanden Berghe

Leden:

Dhr. Braet Karel
Dhr. Capon John

Dhr. De Cock Paul

Dhr. D'Hooghe Johan

Dhr. Rosseel Paul

Mevr. Syx Annemie

Dhr. Vandenbussche Gino

Dhr. Bailleul Thomas

Dhr. Dezeure Etienne

Mevr. Vandermeeren Muriël

Dhr. Vincent Van Walleghem

Dhr. Piet Kerckhof

 

Lid van de algemene vergadering : mevr. Charline Van Puyenbroeck

 

Algemeen personeel:

Directie: dhr. Lieven Beheydt

TAC: mevr. Nathalie Gyselinck/Karlien Dasseville (vanaf 16/05/2022)

Orthopedagoge OV1-OV2: mevr. Eline Vanthournout en  mr. Bram Martens

Pedagogisch coördinator:  mevr. Jelle Decleir

Administratief personeel: mevr. Regine Tournoy en mevr. Trui Depondt

Pastoraal medewerker/priester: dhr. Jos Ostyn

CLB- begeleider: mevr. Selket Willems